ANNONSE:

Søk prosjektstøtte innen rettssikkerhet og demokrati hos Pressens Stipendfond

Pressens Stipendfond stiller i 2023 stipend på inntil 200.000 kroner til rådighet for prosjekter innenfor temaene rettssikkerhet og demokrati. Søknadsfrist 1. april.

Stipendmidlene er ment å støtte større eller mindre tiltak som tar for seg de aktuelle temaene og kan enten tildeles som flere stipend eller til en søker i sin helhet.

Det kan søkes om prosjektstøtte til kompetanseheving/studier, reiser, redaksjonelle prosjekter eller andre relevante utgifter knyttet til formål som har til hensikt å belyse områdene rettssikkerhet og demokrati.

Stipendiene kan søkes av journalister, redaktører eller redaksjoner.Stipendet tildeles av Pressens Stipendkomité (STIP).

Søknadsfrist 1. april 2023. Mer informasjon her.

Kontakt: Lars Brekke, e-post: [email protected], mobil: 982 51 210

Powered by Labrador CMS