ANNONSE:

macbook med notatbok ved siden av

Jobber du i mediebransjen? Har du en ide om et prosjekt og trenger midler for å realisere dette?

Søk nå! Søknadsfrist for neste tildeling fra PFF er 15. desember

PFF:

Fondet forvalter på vegne av Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) bibliotekvederlaget for ikke-kunstneriske opphavsmenn. Fondets midler brukes til utgivelse av faglitteratur.

Nå er det igjen mulighet for å søke økonomisk støtte til prosjekter som fremmer kvalitetsjournalistikk og pressens etiske normer.

Noen eksempler på prosjekter som har fått tildelt midler tidligere år er «Fortellingens kraft», «Radiodager», «DOK-festivalen», «SKUP-konferansen», samt støtte til en rekke andre regionale konferanser og seminarer.

Styret i Bibliotekvederlagsfondet - Pressens Faglitteraturfond (PFF) ønsker fortrinnsvis å prioritere søknader som omhandler konkrete, håndfaste og forpliktende prosjekter som gir direkte resultater.

Det er også ønskelig med søknader som har konkrete tidsrammer og som kan gjennomføres i 2024. Søkere vil bli behandlet av styret i PFF i siste del av januar.

Midlene som deles ut er Bibliotekvederlagsmidler, hvor PFF addministrerer ordningen. Vederlagsmidlene skal fordeles slik at de stimulerer til skapende virksomhet.

For å søke på ordningen er det ingen spesielle skjemaer. Søknader sendes direkte på mail til lars.brekke@ij.no.

Søknadsfrist: 15. desember 2023

På vegne av PFF

Powered by Labrador CMS