ANNONSE:

Journalist som prøver å intervjue en mann

Søk støtte til prosjekter om politisk journalistikk hos Pressens Stipendfond

Pressens Stipendfond stiller i 2024 stipend på inntil 250.000 kroner til rådighet for prosjekter innenfor temaet politisk journalistikk. Søknadsfrist 1. april.

Stipendmidlene er ment å støtte større eller mindre tiltak som tar for seg aktuelt tema og kan enten tildeles som flere stipend eller til en søker i sin helhet.

Det kan søkes om prosjektstøtte til kompetanseheving/studier, reiser, redaksjonelle prosjekter eller andre relevante utgifter knyttet til formål som har til hensikt å belyse området politisk journalistikk.

Årets midler er en donasjon fra Den konservative presseforening.

Stipendiene kan søkes av journalister, redaktører eller redaksjoner. Stipendet tildeles av Pressens Stipendkomité (STIP).

Søknadsfrist 1. april 2024. Mer informasjon her.

Kontakt: Lars Brekke, e-post: lars.brekke@ij.no, mobil: 982 51 210

Powered by Labrador CMS